Vad har skolan för ansvar kring psykisk ohälsa?

Vad för ansvar har skolan kring psykisk ohälsa?

Blir miljöerna i skolan hårdare och kallare? Dom flesta jag träffar i mitt arbete tycker det. Jag stöter ofta på människor som inte anser att skolan ska ta ett uppfostringsansvar. Om det bara handlat om uppfostran tänker jag. Ångest, skam, skuld, låg självkänsla, oro, stress. Det är det som ligger bakom flesta beteendena. Dom allra flesta vet skillnaden mellan rätt och fel, väldigt få personer är uppväxta med en så pass skadad moralisk kompass att man inte har en aning om att man gör fel. Min kompass fungerade ända fram tills att jag la locket på. Tills jag inte kunde hantera mina känslor längre, utan att stänga av och fly ifrån dom blev alternativet. Då slutade min moraliska kompass att peka rätt. Enligt mig ligger inte problemet i att man uppfostrats fel, problemet ligger i den psykiska ohälsa som ungdomen lider av. Att den psykiska ohälsan kan bero på svåra hemförhållanden är en sak, att ens dåliga mående är orsakat av vad som sker hemma. Men det betyder inte att om problemet hemma löser sig, så löser sig den psykiska ohälsan. Vi behöver skapa en förståelse i det här. Idag sätts ungdomar utanför klassrummen för att dom inte följer den mallen skolan satt upp. Det skapar en stor utanförskapskänsla som inte behöver byggas på hos dessa ungdomar. Vi behöver inkludera snarare än exkludera. Att gå igenom en hel skolgång med ett ohanterligt känsloliv, ångest, skam, låg självkänsla och allt man kan gå och bära på inom sig, klarar dom flesta inte av. Resultatet av det är ofta förtidig avslutad skolgång. många gånger hamnar dessa personer i kriminalitet och missbruk. jag var en av dom. Att vara den ”tuffa” i skolan, men egentligen var den räddaste av alla. vi behöver prata om det. Vi behöver prata känslor i skolan. Det är så mycket problem som hade kunnat hindrats om man bara gjort det. Eftersom barn/ungdomar spenderar största delen av sina dagar i skolan, så ser jag det som en självklarhet att prata om detta. Jag tycker inte frågan är komplex, jag tycker inte den är svår. Inte för att jag anser att lärarna behöver mer att göra, utan för att det är en förutsättning för att klara av sitt liv, att ha koll på sina egna känslor och tankar. Annars faller resten av livet ändå. Så vad har skolan var ansvar kring psykisk ohälsa? Väldigt stort ansvar vill jag påstå.

Leave a Reply