En bra start!

Den här veckan har jag föreläst för Miljöpartiet i Linköping. Och bokningarna rullar in. Jag har även skrivit om min berättelse i Mind forum samt är i skrivande stund en annons uppe i expressen kring mitt arbete inom psykisk ohälsa.

Mitt huvudsyfte med föreläsningarna är att skapa en större förståelse och inkludera snarare än exkludera psykisk ohälsa oavsett hur det tar sig i uttryck. I den här föreläsningen fokuserade jag mycket på sjukdomsbegreppet i beroendesjukdomen. Dom allra flesta i samhället kan nju mer hålla med om att missbruk är en sjukdom, men vad är sjukdomen? Vad är det som avgör om man är sjuk eller inte? Vilka kriterier behöver uppfyllas? Finns det någon forskning eller vetenskap som stödjer påståendet? Det är inte alla som har problem med missbruk som lider av sjukdomen beroende. Jag vill informera och sprida kunskap inom det här. Det är människors egna rädslor och okunskap om psykisk ohälsa som gör den största skadan, inte den psykiska ohälsan i sig. Hade kunskapen funnits så hade med allra största sannolikhet inte det behövt gå så långt som det gör för många.

Jag själv har orsakat enorma skador hos enskilda individer men även på samhällsnivå.

Med det sagt så kommer jag erbjuda alla politiska partier samt alla socialtjänstkontor i Norrköping kostnadsfria föreläsningar.

Hör av er så bokar vi en tid!

Leave a Reply